(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4