(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 như sau:
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1