(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN24 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 do Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh ủy quyền như sau:
Ngày 19/8/2021, đấu giá phương tiện vận tải, máy móc thiết bị tại tỉnh Gia Lai ảnh 1