(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 do Tạp chí Nông Thôn Mới - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy quyền như sau:

Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Xưởng in Tạp chí Nông thôn mới. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Tạp chí Nông thôn mới – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tạp chí Nông Thôn Mới - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 19/8/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 17