(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền ủy quyền như sau :

Đấu giá khai thác 12,0 ha gỗ rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

Ngày 19/8/2021, đấu giá khai thác 12ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 19/8/2021, đấu giá khai thác 12ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 19/8/2021, đấu giá khai thác 12ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 19/8/2021, đấu giá khai thác 12ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 19/8/2021, đấu giá khai thác 12ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5