(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá 2 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng vào ngày 19/8/2021 do Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TC - KH Mường Khương ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá gồm: 02 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng. Chi tiết như sau: a. Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 chiếc, biển kiểm soát 24C- 2258, loại xe Mitsubibishi Pajero, màu sơn: Xám; số khung RLA00V33V31000573, số máy 6G72 – QT1472, năm sản xuất 2003. Nơi sản xuất tại Việt Nam. b. Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 chiếc, biển kiểm soát 24C- 2368, loại xe Mitsubibishi Pajero, màu sơn: Xám; số chỗ ngồi 07 chỗ; số khung RLA00V33V41000215, số máy 6G72 - RK 8834, năm sản xuất 2004. c. Xe máy, số lượng 35 chiếc xe máy đã qua sử dụng (xe máy hiệu HONDA 05 chiếc và xe máy các nhãn hiệu khác 30 chiếc). Giá khởi điểm: - Đối với xe ô tô biển kiểm soát 24C- 2258 và 24C - 2368 là: 70.000.000,00 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)/ 01 xe. - Đối với 35 xe máy đã qua sử dụng là: 51.000.000,00 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản.

Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TC - KH Mường Khương

Ngày 19/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 19/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 19/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng tại tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 19/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng tại tỉnh Lào Cai ảnh 4