(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2020 do Sở Tài chính Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

2. Cơ quan có tài sản: Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Tên tài sản, nơi có tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; thời gian thực hiện và hoàn thành dự án

- Đấu giá tài sản gắn với thuê quyền sử đất nộp tiền một lần khu đất 3C – Đại Lại tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tổng diện tích: 3.3 50m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Kinh doanh thương mại dịch vụ hỗn hợp.

+ Thời hạn sử dụng đất: 49 năm kể từ ngày Quyết định phê duyệt trúng đấu giá có hiệu lực.

+ Hình thức trả tiền thuê đất: Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất

+ Thời hạn nộp tiền sử dụng đất thuê: Theo quy định của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

+ Quy hoạch xây dựng: Theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Giá khởi điểm: 34.990.000.000đồng (Ba mươi tư tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).

Trong đó:

+ Giá trị thuê quyền sử dụng đất nộp tiền một lần: 32.753.000.000đồng

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất: 2.237.000.000đồng.

Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước: 6.998.000.000đồng (Sáu tỷ chín trăm chín mươi tám triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 1.000.000đồng/hồ sơ (Một triệu đồng).

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản gắn với thuê quyền sử dụng đất nộp tiền một lần Khu đất 3C – Đại Lại tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên;

Lý do bán: Bán cho nhà đầu tư để xây dựng Trung tâm thương mại tổng hợp theo quy hoạch tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án:

+ Thời gian thực hiện dự án: 06 tháng kể từ ngày có quyết định trúng đấu giá.

+ Thời gian hoàn thành dự án: 24 tháng kể từ ngày có quyết định trúng đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 05/8/2019 để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 17/8/2020 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Hạn cuối đến 10h00’ ngày 17/8/2020), khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm (Chi tiết tại Hồ sơ tham gia đấu giá).

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là các cá nhân, tổ chức kinh tế đầu tư, kinh doanh dịch vụ thương mại theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai năm 2013, có khả năng về tài chính và nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư, xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ hỗn hợp tương tự (Có báo cáo về dự án đầu tư đã thực hiện gần nhất).

+ Có báo cáo tóm tắt đề xuất dự án đầu tư tại khu đất đấu giá.

+ Có năng lực tại chính: Theo quy định tại Khoản 2 , Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

+ Không có vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Luật đất đai năm 2013

+ Có đơn đề nghị được đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

+ Đã nộp hồ sơ đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định.

+ Một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; một công ty có nhiều doanh nghiệp thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh, thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Sau khi mua hồ sơ, khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá...(Chi tiết tại Hồ sơ tham gia đấu giá) và nộp lại hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm trước 11h00 ngày 17/8/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14h00’ ngày 19/8/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

8. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên.

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá, liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Điện thoại: 0972.531.452; 0987.362.762)./.