(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô – Chi nhánh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2021 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô – Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: Lô STH12A.01 Đường số 3 và 33 Khu đô thị Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm, địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Tài sản đấu giá: Chiếc xe Ô tô biển kiểm soát 79A-000.55 có thông tin như sau:

Ngày 19/7/2021, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1

Thông tin chi tiết được ghi nhận tại: Chứng nhận đăng ký xe ô tô:

Ngày 19/7/2021, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Theo Quyết định số 1422/QĐ-CTUBND ngày 28/05/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thanh lý xe Ô tô biển số 79A-005.44 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm quản lý, sử dụng;

- Hiện tại, tài sản này được bên có tài sản đảm bảo đầy đủ pháp lý, không có tranh chấp và khiếu nại.

3. Giá khởi điểm: 32.000.000 đồng, (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng).

Ghi chú: Giá khởi điểm và giá khi trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có) và chi phí di dời tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

4. Bước giá: 640.000 đồng, (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi ngàn đồng), là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. Tiền đặt trước: 3.200.000 đồng/hồ sơ, (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

- Thời gian nộp: Từ ngày 14/7/2021; 15/7/2021 đến 10h00 ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 005 110 3373 003 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ, (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ:

- Trong giờ hành chính, từ ngày 02/7/2021 đến 10h00 ngày 16/7/2021 tại Lô STH12A.01 Đường số 3 và 33 Khu đô thị Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 06/7/2021 và 07/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm, địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam lâm, tỉnh Khánh Hòa.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp không quy định số vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/7/2021 tại Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô – Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: Lô STH12A.01 Đường số 3 và 33 Khu đô thị Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tuỳ thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô – Chi nhánh Khánh Hòa. Điện thoại: 0866.772.972.