(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2021 do Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản thế chấp bảo đảm là các hạng mục công trình: Trung tâm Thương mại Mỹ An. Địa chỉ: thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, như sau:

- Tài sản (bảo đảm) gắn liền với đất thuê, gồm các hạng mục công trình sau:

Ngày 19/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

- Tài sản trên gắn liền với đất thuê nói trên có diện tích: 5.718,2m2; Sử dụng riêng: 5.718,2m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (Trung tâm thương mại Mỹ An); thời hạn sử dụng: đến ngày 05/02/2063. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

- Thực trạng tài sản bảo đảm tại thời điểm bàn giao: Tất cả các hạng mục: (Nhà chợ chính; Nhà bảo vệ; Nhà quản lý; Ki ốt; Nhà vệ sinh; Nhà kho ...) được xây dựng trên diện tích đất thuê: 5.718,2m2, kể cả các hạng mục phát sinh chưa được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 018436 (trừ giá trị các hợp đồng đã phát sinh do Công ty TNHH Phúc An đã cho thuê ki ốt, nhà kho, lô, sạp chợ (theo bảng kê đính kèm ngày 31/01/2021) đã thu tiền và chưa hết thời gian cho thuê).

2. Tình trạng pháp lý: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 018436 do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cấp ngày 20/4/2018, số vào sổ: CT 06458; Các bảng kê danh sách đã cho thuê tài sản ngày 31/01/2021 đính kèm; Tài sản trên hiện đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và đã được các bên giao nhận để xử lý bán đấu giá thu hồi nợ vay theo Biên bản giao nhận tài sản thế chấp ngày 19/5/2021).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá; tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.163.000.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu đồng) (theo văn bản số 584/NHN0-AN ngày 22//6/2021 của Agribank - CN thị xã An Nhơn)

Giá khởi điểm trên không bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản đấu giá như: thuế, phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có) kể cả phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Các loại thuế, chi phí liên quan đến tài sản đấu giá: Người trúng đấu giá tài sản có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng để biết và thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản trên theo quy định pháp luật, kể cả chi phí đi xem tài sản và phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 10% giá trị tài sản đấu giá là 416.300.000 đồng (Bốn trăm mười sáu triệu, ba trăm ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá:

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản trên (thông báo tài sản đấu giá) cho đến ngày mở cuộc đấu giá; xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm DVĐGTS và thực trạng tài sản tại Trung tâm Thương mại Mỹ An thuộc thửa đất số: 1400; tờ bản đồ số: 03; địa chỉ: thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định kể cả tài sản gắn liền trên đất.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Kể từ ngày niêm yết thông báo công khai tài sản đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 16/7/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00’ ngày 19/7/2021, tại Trụ sở Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - số 418 đường Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

8. Phương thức đấu giá: Đấu giá toàn bộ tài sản nói trên theo phương thức trả giá lên

9. Bước giá: Bằng 2% giá khởi điểm của tài sản theo từng lần thông báo công khai tài sản đấu giá cho từng cuộc đấu giá.

Bước giá: 83.260.000 đồng (Tám mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

10. Người có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

11. Thời gian, địa điểm, đối tượng và điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Tổ chức, cá nhân có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp; có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó; sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án và đối với đất thương mại dịch vụ (Trung tâm thương mại Mỹ An); có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá theo thời hạn và địa điểm quy định trong thông báo đấu giá tài sản kể cả tiền đặt trước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Làm bảng đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; nộp giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (bản photo).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng) (theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017).

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 416.300.000 đồng (Bốn trăm mười sáu triệu, ba trăm ngàn đồng).

Hồ sơ tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm DVĐGTS theo quy định tại Điểm 5 và Điểm 11 của Thông báo này và số tiền đặt trước nêu trên do tổ chức, cá nhân nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 4300201003401 tại Ngân hàng N0&PTNT VN - Chi nhánh tỉnh Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 16/7/2021.

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp ngay khoản tiền 30% trên tổng giá trị tài sản bán được tại cuộc đấu giá (bao gồm số tiền đặt trước) và phải nộp đủ số tiền còn lại chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác); Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho người mua chậm nhất là 05 ngày, kể từ khi người mua được tài sản đấu giá thanh toán đủ tiền.

Người mua được tài sản đấu giá chịu các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản và có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng để biết và thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản trên theo quy định pháp luật, kể cả chi phí đi xem tài sản và phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 056. 3822216; 3812837.