(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn phối hợp với BIDV Chi nhánh Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 19/7/2021, đấu giá nhà đất tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1