(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm) thông báo việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá: 03 xe ô tô đã qua sử dụng. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng, bán cả lô, không bán lẻ. Cụ thể như sau:

- Xe ô tô nhãn hiệu: TOYOTA; loại xe: Khách nhỏ; số loại: HIACE; số khung: 9004398; số máy: 1799704; BKS: 14C-0864; màu sơn: Xanh; năm sản xuất: 1997; nước sản xuất: Nhật Bản; số chỗ ngồi: 16 (kể cả lái phụ xe).

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA; loại xe: Khách; số loại: HIACE; số khung: 3000137; số máy: 2926418; BKS: 14C-2159; màu sơn: Ghi; năm sản xuất: 2002; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 12 (cả lái phụ).

- Xe ô tô nhãn hiệu FORD; loại xe: ô tô con; số loại: LASERGHI; số khung: RNC4Y04877; số máy: FP914609; BKS: 14C-6139; màu sơn: Đen; năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 05 (cả lái phụ).

Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thanh lý xe ô tô công và Chứng thư thẩm định giá số 030621.DNQN ngày 05/6/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô.

2. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 14/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính), tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá là: 223.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi ba triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định và giá cũng chưa bao gồm chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01hồ sơ; Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0119.1011.5678.5678 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 14/7/2021, ngày 15/7/2021 và ngày 16/7/2021).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 05/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.655.9293.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016)

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản củ người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.