(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2021 do BIDV Chi nhánh Hàm Nghi ủy quyền như sau:
Ngày 19/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1