(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thông Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2021 do Viễn thông Kiên Giang ủy quyền như sau:
Ngày 19/6/2021, đấu giá lô cáp đồng các loại thanh lý tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1