(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2021 do Văn phòng Quốc hội ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Quốc hội, địa chỉ: Số 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

* Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 10 xe ô tô của Văn phòng Quốc hội đã qua sử dụng bán thanh lý (Có danh mục chi tiết kèm theo).

* Giá khởi điểm: 1.010.000.000đ (Một tỷ, không trăm mười triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT, các lại thuế, phí khác theo quy định.

4. Tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tiền đặt trước: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 16/6/2021 đến 17h00' ngày 18/6/2021. Tiền đặt trước được người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1001001858 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long, Phòng giao dịch Nguyễn Huệ.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 31/5/2021 đến 17h00' ngày 16/6/2021. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ/hồ sơ. Trung tâm cấp Phiếu trả giá cho khách hàng cùng với việc bán hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

+ Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 10/6/2021 tại trụ sở Trung tâm.

+ Xem tài sản: Ngày 11/6/2021 và 12/6/2021 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, địa chỉ: Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Do địa điểm xem tài sản tại trụ sở Văn phòng Quốc hội có yêu cầu về an ninh, trật tự nghiêm ngặt, nên khi làm thủ tục đăng ký đi xem tài sản Trung tâm sẽ cấp cho mỗi khách hàng "Giấy hẹn thời gian xem tài sản". Khách hàng có trách nhiệm đến trụ sở Văn phòng Quốc hội đúng thời gian quy định trong "Giấy hẹn thời gian xem tài sản" để cán bộ Trung tâm và cán bộ Văn phòng Quốc hội đưa đến địa điểm xem tài sản đấu giá.

Nếu khách hàng không có mặt tại trụ sở Văn phòng Quốc hội đúng thời gian quy định trong "Giấy hẹn thời gian xem tài sản" thì khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không được xem tài sản đấu giá và không được khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Trung tâm và Văn phòng Quốc hội.

Khi xem tài sản, mỗi khách hàng đã đăng ký chỉ được tối đa 02 người vào xem xe ô tô gồm người đăng ký và 01 người đi cùng (nếu có).

Nếu khách hàng không xem hiện trạng xe ô tô mà tham gia đấu giá thì coi như chấp nhận đấu giá xe theo hiện trạng hiện có và không có khiếu nại khiếu kiện gì.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 31/5/2021 đến 17h00' ngày 16/6/2021 theo một trong hai cách sau:

- Cách 1: Nộp trực tiếp tại 1.

- Cách 2: Gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ trụ sở Trung tâm, số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trung tâm không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá sau 17h00' ngày 16/6/2021.

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì riêng, bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

+ Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và phiếu trả giá đúng quy định; không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 10h00' ngày 19/6/2021 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, địa chỉ: Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Khách hàng phải có mặt tại trụ sở Văn phòng Quốc hội trước 9h45' ngày 19/6/2021 để cán bộ Trung tâm điểm danh và làm thủ tục đưa vào phòng đấu giá.

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

+ Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, đấu giá theo hiện trạng tài sản, đấu giá cả lô, không đấu giá lẻ từng xe.

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)

Lưu ý:

Khách hàng đến mua - nộp hồ sơ, tham gia cuộc đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19: đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn và giãn cách tối thiểu 2m theo chỉ thị 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Đến thời gian mở cuộc đấu giá, căn cứ số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện phòng chống dịch, nếu không đủ điều kiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội thì cuộc đấu giá sẽ phải dừng hoặc tạm dừng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.33553358/0909905665 (Bà Hoàng Thị Minh Ngọc).