(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang;

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê quầy dược cơ sở Tân Hòa, thời gian thuê: 24 tháng. Diện tích: 16,3m2

2.2. Số lượng: 01 quầy.

Tài sản đấu giá theo:

+ Công văn số 2525/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông về việc thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông.

+ Trích biên bản xác định giá khởi điểm của Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang (Cơ sở Tân Hòa).

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020,

- Địa điểm đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công.

Địa chỉ: Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 03, ngày 04/6/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm:  Cho thuê quầy dược cơ sở Tân Hòa: 7.000.000 đồng/ 12 tháng, thời gian thuê: 24 tháng. Tổng giá khởi điểm: 14.000.000 đồng

- Bước giá: Cho thuê quầy dược cơ sở Tân Hòa: 50.000 đồng/ tháng. Tương ứng: 1.200.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/5/2020 đến 17 giờ 30 phút ngày 16/6/2020 liên tục trong giờ hành chính ( trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh TIền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 16, 17, 18 tháng 6 năm 2020 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Phải có chứng chỉ hành nghề Dược, tự chịu trách nhiệm về điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật Dược 2016, nộp bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá, tự chịu trách nhiệm về điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật Dược 2016 (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện buôn bán thuốc theo đúng quy định Luật Dược 2016.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.