(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 39/HĐDVĐG ngày 04/6/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

1. Bên có tài sản đấu giá: Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản và nơi có tài sản đấu giá: 385,73 m3 gỗ tròn Giá tỵ tại Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà – Km số 123 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai - thuộc Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

Chi tiết chủng loại và số lượng gỗ (đính kèm danh mục chi tiết của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ).

b/ Người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm chi phí bốc xếp, vận chuyển, thuế giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn vệ sinh,an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ và bàn giao mặt bằng trống cho bên có tài sản đấu giá trong thời gian thỏa thuận, đồng thời nộp phí, lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản đã trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

c/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Gỗ tận thu từ rừng giữ hộ Nhà nước, gồm có các loại giấy tờ sau:

-Công văn số 1049/TCLN-PTSXLN ngày 15/07/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp v/v phê duyệt Phương án khai thác tận thu gỗ Tếch ngã đổ do lốc xoáy của Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

-Nghị quyết họp HĐQT ngày 26/07/2019 và Quyết định số 82/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2019 của HĐQT v/v phê duyệt Phương án tận thu gỗ ngã đổ tại Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà.

-Chứng thư thẩm định giá số 07/CT-TĐG ngày 29/04/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Hà Nội.

-Biên bản chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

-Thông báo trúng thầu số 21/2020/TB-CT ngày 01/6/2020 của Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 4.628.760.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng), đã bao gồm hóa đơn.

(Chứng thư thẩm định giá số 07/CT-TĐG ngày 29/04/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Hà Nội).

b/ Tiền đặt trước (tương đượng 20% so với giá khởi điểm): 925.752.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Ngày 16, 17 và 18/6/2020. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

c/ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Do đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá nên Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ quyết định người tham gia đấu giá có quyền trả giá từ giá khởi điểm trở lên và không khống chế bước giá, đồng thời có Văn bản cho bên B đối với cuộc đấu giá.

5. Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá (giờ hành chính): Ngày 11 và 12/6/2020, tại Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà – Km số 123 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ: 0986908755 (Ông Trần Đức Ngọc – Giám đốc); 0918925039 (Ông Đỗ Hữu Đức – Trưởng trạm).

6. Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 16/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng và điều kiện đăng ký: Tổ chức có chức năng kinh doanh và sản xuất gỗ đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

6. Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng và phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 19/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

- Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

8. Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ giao tài sản đấu giá trực tiếp với người trúng đấu giá trong thời hạn 01 ngày làm việc (kể từ ngày Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Người trúng đấu giá vẫn chưa đến nhận tài sản thì Người trúng đấu giá có trách nhiệm phải thanh toán tiền lưu kho bãi và các chi phí khác cho Trung Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ (nếu có).