(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Công an huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ - Đ/c: Số 36 đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Thanh Sơn - Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 300 m3 quặng Vermiculit theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn về việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước về tài sản.

- Giá khởi điểm: 20.700.000 đồng (Hai mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng)

4. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/6 và 12/6/2020, trong giờ hành chính tại Điểm tập kết tài sản của Công an huyện Thanh Sơn.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 17/6/2020, trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 17/6/2020, trong giờ hành chính, cách khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, nộp tiền đặt trước đúng đủ theo quy định, nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/6/2020 đến 16h00 ngày 18/6/2020 nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: bắt đầu 09h30’ ngày 19/6/2020 tại Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9), phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì.

10. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 30 vòng) theo phương thức đấu giá trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).