(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2019 do Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 19/6/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 19/6/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 19/6/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3