(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bá Tòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 16/HĐ-DVĐGTS ngày 05/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng.

Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng (số 1/9c, Thái Sanh Hạnh, phường 8, TP Mỹ Tho) thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đại diện Bên có tài sản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

2.Tài sản đấu giá: Xe ô tô khách hiệu TOYOTA HIACE, có biển số đăng ký 63D-0800, số máy: 2RZ-3016063, số khung: RZH115-3000636, năm sản xuất: 2003, nơi sản xuất: Việt Nam, năm hết niên hạn: 2023, loại: 15 chổ ngồi.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Ngày 13, 14 tháng 5 năm 2021 trong giờ hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (số 23, đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, TG). Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày Công ty ra thông báo và niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng (số 1/9C, Thái Sanh Hạnh, phường 8, TP Mỹ Tho).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước được quy định như sau:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đồng/01 hồ sơ (năm mươi ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. Số tài khoản: 6900201007405 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Tiền Giang số 31, Lê Lợi, phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang từ 08 giờ 00 đến 16 giờ ngày 17/5/2021 trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng và người tham gia đấu giá có thoả thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm: được quy định như tại mục 3.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện đăng ký đấu giá tài sản theo quy định pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm: số 1/9C, Thái Sanh Hạnh, phường 8, TP Mỹ Tho).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức đấu giá lên theo bước giá từng vòng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng ( số 1/9C, Thái Sanh Hạnh, Phường 8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 02733.997579 - 0915780595 để biết thêm chi tiết.