(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2021 do Công ty Cao su Đồng Phú ủy quyền như sau:
Ngày 19/5/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su được nhượng quyền tại tỉnh Bình Phước ảnh 1