(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh VN 24 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2020 do Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 ủy quyền như sau:

V/v đấu giá tài sản là Cây cao su thanh lý năm 2019 (lần 2), diện tích 121,41 ha của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15

Công ty đấu giá hợp danh VN24 (Đ/c: 40, Lê Hồng Phong, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai)

1. Tên tài sản đấu giá: Cây cao su thanh lý năm 2019 (lần 2). Diện tích: 121,41 ha (chia làm 5 gói), của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15, địa chỉ: Tổ 6, Phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm 16.874.459.000 đồng (Mười sáu tỷ, tám trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng)

(Có hồ sơ chi tiết từng gói tài sản kèm theo hồ sơ bán cho khách hàng)

3. Tiền đặt trước: Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 13/5/2020 đến trước 15 giờ 30 ngày 15/5/2020 hoặc từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quyết định của người tham gia đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 29/4/2020 đến hết 15 giờ 30 phút ngày 14/5/2020

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15, Tổ 6, Phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Số điện thoại: 02693.865186

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/bộ

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 19/5/2020.

- Địa điểm: Hội trường nhà khách số 1, Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 (Địa chỉ: Tổ 6, Phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Nộp hồ sơ, phí đấu giá, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Ngày 19/5/2020, đấu giá 121,41 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 1