(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 363 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/4/2016. 
Ngày 19/4: Có 3/363 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 19/4: Có 3/363 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 360 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/4/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước với số TBMT là 20160406631-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.