(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 06/2021/HĐĐG/ NXBGDHCM-TT ngày 31/03/2021 giữa Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh với Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. HCM, như sau:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu HONDA, số loại: ACCORD EX, màu sơn: Đen, BKS: 52U-4954, số khung: 26788C049500, số máy: 24Z31707846; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 103831 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/03/2009 đứng tên Nhà xuất bản giáo dục tại TP.

Lưu ý: Người tham gia mua tài sản đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo, xem kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá. Đồng thời có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra hiện trạng của tài sản đấu giá trước khi tham gia mua đấu giá tài sản.

Tài sản được đấu giá và bàn giao tại nơi có tài sản đúng theo hiện trạng mà người mua đã xem, kiểm tra thực trạng tài sản trước khi tham gia đấu giá.

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng, có sao đấu giá vậy.

Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm của tài sản: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ, lệ phí làm giấy đăng ký và biển số (nếu phải thay biển số), phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng), tương đương khoảng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng

- Số tài khoản: 0531002544939.

- Tại: Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn

Tiền đặt trước được xem là hợp lệ khi tài khoản công ty báo có trước ngày tổ chức đấu giá.

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng sẽ không chịu trách nhiệm về việc người tham gia đấu giá chuyển sai khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá. Trường hợp này người tham gia đấu giá phải tự mình liên hệ, xử lý và yêu cầu chủ tài khoản nhận tiền đặt trước do chuyển sai hoàn trả lại.

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ, nộp tiền mặt tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (bản chính);

+ Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá theo mẫu (bản chính, nếu có);

+ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (bản photo);

+ Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y) và Chứng minh thư nhân dân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu) của người đại diện đối với tổ chức;

+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản: Trường hợp ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân thì Giẩy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản phải được công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức ủy quyền cho cá nhân tham gia đấu giá tài sản thì phải có giấy tờ hợp lệ chứng minh người đó được tổ chức ủy quyền. Kèm theo đó là giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (bản sao y hoặc bản photo có bản chính để đối chiếu);

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

Thời hạn niêm yết: Từ ngày 02/04/2021 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/04/2021 đến 16h00 phút ngày 16/04/2021.

Thời gian xem tài sản: Ngày 14/04/2021 và ngày 15/04/2021 trong giờ hành chính.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/04/2021 đến 16h00 phút ngày 16/04/2021.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, P. 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Địa điểm xem tài sản: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. HCM.

Thời gian, địa điểm, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:

Thời gian dự kiến: Ngày 19/04/2021.

Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá nộp toàn bộ số tiền còn lại phải nộp (giá trúng đấu giá trừ số tiền đặt trước) trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 110000006277

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 - TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62946889