(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản do BQLDA ĐTXD huyện Sa Thầy ủy quyền vào ngày 19/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Số 211 Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603911069

Tên Người có tài sản đấu giá: BQLDA ĐTXD huyện Sa Thầy

Địa chỉ: 74 Hùng Vương, Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 19/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 14/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 24/03/2021 - 10:00 16/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 . Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 19/04/2021

Địa điểm: HT UBND huyện Sa Thầy