(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn ủy quyền như sau:

V/v đấu giá QSD đất tại xã Ba Đình, huyện Nga Sơn MBQH được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 8 LK5-1, Khu ĐTM Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

- Tên của Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn;

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng TN & MT huyện Nga Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên của tài sản đấu giá:

- Là quyền sử dụng 15 lô đất tại MBQH khu dân cư điểm số 1, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn (MBQH được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2021).

- Diện tích các lô đất như sau: Từ lô số 01 đến lô số 15; diện tích từ 150m2 đến 200m2/lô;

- Mục đích và thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

+ Thời hạn sử dụng đất: Giao lâu dài.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày 30/3/2021 đến ngày 13/4/2021 (Người tham gia đấu giá chủ động liên hệ với UBND xã Ba Đình để xem tài sản và các giấy tờ hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại UBND xã Ba Đình: Trong giờ hành chính từ ngày 30/3/2021 đến buổi sáng ngày 14/4/2021 (đến 11 giờ 00’);

- Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long: Trong giờ hành chính từ ngày 30/3/2021 đến ngày 14/4/2021;

5. Giá khởi điểm để đấu giá:

Giá khởi điểm để đấu giá QSD đất được quy định cụ thể theo lô đất:

Lô số 1, lô số 4; giá khởi điểm 330.000.000 đồng/lô;

Lô số 2, lô số 3; lô số 6 đến lô số 14; giá khởi điểm 300.000.000 đồng/lô;

Lô số 5; giá khởi điểm 437.580.000 đồng/lô;

- Lô số 15; giá khởi điểm 400.000.000 đồng/lô;

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá các lô đất là: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá;

- Tiền đặt trước để tham gia đấu giá lô số 5 và lô số 15 là 80.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá; Các lô còn lại là 60.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá;

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/4/2021 đến ngày 16/4/2021.

Lưu ý: Nội dung trong giấy nộp tiền tại ngân hàng, khách hàng ghi rõ: “[Họ tên người tham gia đấu giá] + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Ba Đình”

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại UBND xã Ba Đình: Trong giờ hành chính từ ngày 30/3/2021 đến buổi sáng ngày 14/4/2021 (Đến 11 giờ 00 phút);

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long: Trong giờ hành chính từ ngày 30/3/2021 đến ngày 14/4/2021.

* Điều kiện và cách thức: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá QSD đất theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu;

8. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Người đã nộp tiền đặt trước mới được nộp phiếu trả giá.

+ Tại UBND xã Ba Đình: Buổi sáng ngày 14/4/2021 (Đến 11 giờ 00 phút);

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long: Trong giờ hành chính từ ngày 14/4/2021 đến ngày 16/4/2021.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2021.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Ba Đình, huyện Nga Sơn.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (01 vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

(Chi tiết có tại điều 10 Quy chế cuộc đấu giá QSD đất tại xã Ba Đình trong hồ sơ tham gia đấu giá)

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng các lô đất nói trên muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long - Điện thoại: 0932.324.968.

Ngày 19/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1