(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1