(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do UBND xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My

Địa chỉ: Khối 7, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 037 634 5680

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 19/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 16/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 05/04/2021 - 16:00 16/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh An Trà My và UBND xã Ngọc Sơn, từ ngày ngày 05/04/2021 đến 16h00 ngày 16/04/2021 sáng từ 8h00-11h00, chiều 14h00-16h00 (trừ thứ 7, chủ nhật)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/4/2021

Địa điểm: UBND xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An