(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCOMBANK) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCOMBANK)

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 19/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 14/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 16/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 01/04/2021 - 16:00 16/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 19/04/2021

Địa điểm: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh