(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2021 do Cục quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2021, đấu giá lô đèn báo hiệu và máy móc các loại tại TP.HCM ảnh 1