(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2021, đấu giá 22.872 cây Tràm khai thác tại tỉnh Bình Phước ảnh 1