(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

Công khai đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mộc Châu

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La (địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 5 tầng thuộc Nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Điện thoại: 02123.752.097.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu (địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Điện thoại: 02123.837.164.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Vào hồi 08h30 ph ngày 19/4/2020 (Chủ nhật), tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu (địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 71 thửa đất trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

(Có phụ lục và sơ đồ các thửa đất đấu giá kèm theo)

5. Nơi có tài sản đấu giá (vị trí các thửa đất): Khu đất Hội Thọ, bản Tự Nhiên, xã Đông Sang; Khu đất ở tuyến đường từ Quốc lộ 6 đấu nối vào Trường THPT Thảo Nguyên, tiểu khu Cấp 3, tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu; Khu trung tâm hành chính mới tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu; Khu dân cư và hồ sinh thái tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản; bán, tiếp nhận, thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá; thu tiền đặt trước

- Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 09/4/2020 đến ngày 10/4/2020 trong giờ hành chính. Đề nghị khách hàng liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu để được xem tài sản.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận Phiếu trả giá: Từ ngày 01/4/2020 đến 17h30ph 16/4/2020 trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 15/4/2020 đến 17h30 ph ngày 17/4/2020 (trong giờ hành chính), bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản số 4111.00002.55355, tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La (BIDV Sơn La).

*Lưu ý:

- Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào.

- Khi nộp tiền đặt trước: Trong nội dung chuyển khoản, người tham gia đấu giá ghi cụ thể tên thửa đất đặt mua với nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng 01 thửa đất số…. (Vị trí khu đất đăng ký) đấu giá.

- Trường hợp đến 17 giờ 30 phút ngày 17/4/2020 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La chưa nhận được tiền đặt trước hoặc tiền đặt trước của khách hàng chưa đủ theo quy định thì hồ sơ, phiếu trả giá của khách hàng đó sẽ không hợp lệ.

7. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký hoặc tham gia cuộc đấu giá (buổi công bố giá).

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa.

- Người tham gia đấu giá phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới hợp lệ và phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

PHỤ LỤC CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-TTĐG ngày 26/3/2020 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La)

1.Quyền sử dụng đất tại Khu đất Hội Thọ, bản Tự Nhiên, xã Đông Sang gồm 03 thửa:

Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 1

2. Quyền sử dụng đất tại Khu đất ở tuyến đường từ Quốc lộ 6 đấu nối vào Trường THPT Thảo Nguyên, tiểu khu Cấp 3, tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu gồm 14 thửa đất: 

Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 2

3. Quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm hành chính mới tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu gồm 51 thửa đất:

Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 3
Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 4
Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 5
Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 6

4. Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư và hồ sinh thái tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu gồm 03 thửa đất:

Ngày 19/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 7