(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá vật liệu tháo dỡ Trường THCS Phú Long (tỉnh Đồng Tháp) ảnh 1