(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tam Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của Cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ ấp Phú Ninh, xã Song Phú, ấp Phú Thuận xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, được phân thành 12 nền đất (số thứ tự từ nền số 01đến nền số 12). Diện tích đất: Từ 120 m2/01 nền đến 208,7 m2/01 nền, loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm: Từ 125.000.000 đồng/01 nền đến 1.043.500.000 đồng/01 nền đất.

Thời gian, địa điểm xem các nền đất: Từ ngày thông báo đến ngày 16/4/2019, tọa lạc tại: ấp Phú Ninh, xã Song Phú; ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 16/4/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng/01 hồ sơ đến 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Tối đa 15% giá khởi điểm/01 nền.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 16/4/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/4/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 19/4/2019, tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình (Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

* Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3860165./.