(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5