(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh phối hợp cùng UBND huyện Hưng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ảnh 2