(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 3