(BĐT) - Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá 2 Taurus 60 Gas Turbine thanh lý tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá 2 Taurus 60 Gas Turbine thanh lý tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 19/4/2019, đấu giá 2 Taurus 60 Gas Turbine thanh lý tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ảnh 3