Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), đang triển khai các thủ tục bán tài sản của mình tại Công ty Thực phẩm Miền Bắc để cấn trừ nợ. Cụ thể, tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại số 185 đường 30/4 khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC cho biết, hồ sơ pháp lý của tài sản gồm: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà đất số 278/CSN ngày 08/11/1988 do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty Thực phẩm Đông Nam Bộ (Bản gốc); Giấy phép xây dựng số 03GPXD-88 ngày 26/12/1988 do Sở Xây Dựng -UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty Thực phẩm Đông Nam Bộ (Bản gốc); Quyết định số 400/QĐ-UB ngày 06/07/1994 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Giao Đất Xây dựng cơ bản cho CT Xuất nhập khẩu Thực phẩm và Dịch vụ (thuộc Tổng Công ty Thực phẩm - BNT)-(Bản gốc).

Cùng với đó là trích lục thửa đất số 1028 SĐ-TL ngày 10/6/2008 do VP đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh cấp cho Trung tâm Thực phẩm và Dịch vụ Đông Nam Bộ - Công ty Thực phẩm Miền Bắc (Bản gốc); Quyết định số 0753/QĐ/BTM ngày 04/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sáp nhập Công ty Thực phẩm và dịch vụ tổng hợp vào Công ty thực phẩm Miền Bắc (Bản chụp); Tờ trình số 890/TTr-STNMT ngày 16/6/2008 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm thực phẩm và dịch vụ Đông Nam Bộ - Công ty thực phẩm Miền Bắc (Bản chụp).

Chi tiết tài sản theo chứng thư thẩm định giá số 1827/2020/CT-DCSC ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC – CN Hồ Chí Minh được lưu trữ tại trụ sở DATC

Giá khởi điểm là 9,7 tỷ đồng (Chín tỷ bảy trăm triệu đồng); trong đó, giá bán tài sản trên đất (đã bao gồm VAT) là 2,57 tỷ đồng; Giá bán quyền sử dụng đất là 7,13 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản. Tiền đặt 1,94 tỷ đồng (Một tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng)

Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý tài sản, đến ngày 10/3/2021 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính). Xem tài sản tại 185 đường 30/4 khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (trong giờ hành chính).

Thời gian đấu giá vào 14 giờ, ngày 19/3/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát - tầng 16 tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Theo Tạp chí Tài chính