(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải Quan ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 1