(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền vào ngày 19/3/2021 như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại TPHCM ảnh 1