(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Công ty điện lực Bình Chánh ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại TPHCM ảnh 1