(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Cơ quan thường trú VOV tại TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá quyền thuê dặt biển QC tại TPHCM ảnh 1
Ngày 19/3/2021, đấu giá quyền thuê dặt biển QC tại TPHCM ảnh 2