(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án sản vào ngày 19/3/2021 như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm tài sản, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại: 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 954830 do Ủy ban nhân dân thành phố Huế cấp cho ông Lê Văn Thành và bà Nguyễn Thị Bảy ngày 06/02/2013 với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

Thửa đất số: 52. Tờ bản đồ số: 18.

Địa chỉ: 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Diện tích: 122,4 m2 (Bằng chữ: một trăm hai mươi hai phẩy bốn mét vuông).

Hình thức sử dụng: riêng: 122,4 m2; chung: Không.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở: Tầng 1.

- Địa chỉ: 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Diện tích xây dựng: 88,4m2;

- Diện tích sàn: 88,4m2.

- Kết cấu: Tường gạch, trụ BT, mái tôn.

- Cấp (hạng): IV;

- Số tầng: 01.

Ghi chú: Chưa chứng nhận QSH tầng 2, tầng 3 do không đủ điều kiện theo quy định.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 5.596.961.000 đồng (năm tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên là giá trị quyền sử dụng đất, công trình xây dựng tại thửa đất số 52, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: số 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: số 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế (đại diện Chấp hành viên), địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án theo. Hồ sơ kèm theo tài sản: Bản án số 02/2020/KDTM-ST ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Huế; Bản án số 07/2020/KDTM-PT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 240/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 06/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 06 tháng 01 năm 2021; Chứng thư thẩm định giá số 93/CTTĐG-CNHUE ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn- Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 954830 do Ủy ban nhân dân thành phố Huế cấp ngày 06/02/2013.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại thửa đất số 52, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: số 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 08/3/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 09, 10 tháng 3 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá

b. Tiền đặt trước: 850.000.000 đồng (tám trăm năm mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt từ ngày 16 tháng 3 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2021.

c. Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thưc, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá trình tự theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức, số vòng đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá, trình tự theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế./.