(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi , TPHCM ảnh 1