(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản do Cục Quản lý đường bộ 1 ủy quyền vào ngày 19/3/2021 như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá phà tự hành tại tỉnh Nam Định ảnh 1