(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do SHB ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá dây chuyền sx bột cá tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ảnh 1