(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá cáp đồng các loại tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1