(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Yên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá: Chi tiết các thửa đất:

1. Quyền sử dụng Quỹ đất tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên bao gồm 15 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 168,5m2 đến 185,0m2; Giá khởi điểm: từ 214.800.000đ đến 250.222.500đ/thửa

  2. Quyền sử dụng Quỹ đất tại thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên bao gồm 04 thửa, diện tích mỗi thửa từ 119,0 m2 đến 131,0 m2; giá khởi điểm: từ 85.442.000đ đến 94.0580.000đ/thửa.

  3. Quyền sử dụng Quỹ đất tại Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên bao gồm 37 thửa, diện tích mỗi thửa từ 140,9 m2 đến 243,7 m2; giá khởi điểm: từ 1.223.508.000đ đến 2.874.928.900đ/ thửa.

- Xem tài sản tại thực địa: Các xã: An Bình, Đông An, An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Yên từ ngày 27/02/2020 đến 16h ngày 16/03/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.00đ đến 500.000đ/01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Yên vào các ngày 16, 17 và đến 16h ngày 18/03/2020.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký phải có (bản phô tô) chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu vào hồi 8h30 ngày 19/03/2020 tại hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699.