(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 9.023,9m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

+ Diện tích khu đất đấu giá: 9.023,9 m2.

- Vị trí khu đất: Khu đất có diện tích 9.023,9m2 toạ lạc tại Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tứ cận như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường Nguyễn Duy Trinh

+ Phía Nam: Giáp đường Ngô Gia Tự

+ Phía Tây Bắc: Giáp đường Nguyễn Văn Linh

+ Phía Đông Nam: Giáp đường Hoàng Quốc Việt.

Vị trí khu đất đấu giá được xác định theo bản đồ địa chính do văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh xác nhận ngày 28/09/2018.

- Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật gắn với khu đất đấu giá: Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trống, trên đất có cát san lấp do huyện Côn Đảo tập kết và rải rác có một số cây tràm gió, theo ý kiến của UBND huyện Côn Đảo tại văn bản số 2975/UBND-TNMT ngày 23/10/2018 thì không phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Mục đích sử dụng đất: Khu đất có diện tích 9.023,4m2 thuộc quy hoạch: Đất sản xuất kinh doanh.

- Thông tin xây dựng:

+ Tính chất xây dựng dự án: Xây dựng khách sạn sinh thái cao cấp đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Tầng cao công trình khu đất 03 tầng – 05 tầng.

+ Vốn đầu tư dự án: Khoảng 130 tỷ đồng.

- Thông tin về dự án:

+ Mục tiêu: Xây dựng khách sạn sinh thái cao cấp đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

+ Tiến độ thực hiện dự án: 01 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 196.141.109.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm lẻ chín nghìn đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm cụ thể: 19.614.110.900 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, một trăm mười nghìn, chín trăm đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng).

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh BR-VT.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 12/3/2020 tại khu đất đấu giá.

- Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 12/3/2020 (Hạn chót nộp hồ sơ).

- Thời gian thẩm định hồ sơ: Lúc 09 giờ, ngày 13/3/2020 tại chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/3/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/3/2020 (Hạn chót nộp tiền).

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 19/3/2020 (Thứ 5).

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường khách sạn Công Đoàn, số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

- Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy chế đấu giá ban hành kèm theo.

Để biết chi tiết xin liên hệ chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng, số 39 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT – ĐT: 0254.3573968.

Hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh BR-VT, số 123 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT. ĐT: 0254.3711272.