(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 25 lô đất (Từ lô 26 đến 50) tọa lạc Trường tiểu học Thanh Bình A, KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Tổng diện tích: 3.289,2 m2 (Ba ngàn hai trăm tám mươi chín phẩy hai mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 19.703.876.000 đồng (Mười chín tỷ bảy trăm lẻ ba triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị

Thời hạn sử dụng: lâu dài;

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/02/2020 đến 17h00 ngày 16/3/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/02/2020 đến 17h00 ngày 16/3/2020, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 16/3/2020 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 19/3/2020 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai từ 02 người trở lên bằng bỏ phiếu kín trực tiếp liên tục tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 01% giá khởi điểm của từng vòng đấu

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của lô đất đấu giá. Thời gian thu tiền đặt trước là ngày 16/3/2020; Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước khoảng thời gian nói trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô đất.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Đơn cam kết xem tài sản;

Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;

Bản sao Sổ hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân hoặc Giấy phép kinh doanh (nếu người tham gia đấu giá là tổ chức);

Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.564448 hoặc xem tại:

Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn;

Website: http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Khu đất tọa lạc tại Trường Tiểu học Thanh Bình A, Kp Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - tổ chức đấu giá ngày 19/3/2020

S

T

T

Ký hiệu lô

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước 

 (đồng)

Tiền Hồ sơ (đồng)

Ghi chú

1

26

125,9

5.900.000

891.372.000

178.274.400

500.000

HS 1,2

2

27

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

3

28

131,7

5.900.000

777.030.000

155.406.000

500.000

4

29

132,2

5.900.000

779.980.000

155.996.000

500.000

5

30

131,9

5.900.000

778.210.000

155.642.000

500.000

6

31

132,2

5.900.000

779.980.000

155.996.000

500.000

7

32

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

8

33

132,2

5.900.000

779.980.000

155.996.000

500.000

9

34

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

10

35

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

11

36

132,1

5.900.000

779.390.000

155.878.000

500.000

12

37

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

13

38

132,1

5.900.000

779.390.000

155.878.000

500.000

14

39

132,1

5.900.000

779.390.000

155.878.000

500.000

15

40

132,2

5.900.000

779.980.000

155.996.000

500.000

16

41

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

17

42

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

18

43

132,0

5.900.000

778.800.000

155.760.000

500.000

19

44

132,3

5.900.000

780.570.000

156.114.000

500.000

20

45

131,9

5.900.000

778.210.000

155.642.000

500.000

21

46

132,2

5.900.000

779.980.000

155.996.000

500.000

22

47

132,2

5.900.000

779.980.000

155.996.000

500.000

23

48

131,9

5.900.000

778.210.000

155.642.000

500.000

24

49

131,8

5.900.000

777.620.000

155.524.000

500.000

25

50

126,3

5.900.000

894.204.000

178.840.800

500.000

HS 1,2

3.289,2

19.703.876.000

3.940.775.200

12.500.000